KUVA KUVA
ENVIRONMENTS
KUVA Go to Moodle

Go to Open Moodleen

Opas
KUVA Adobe Connect virtuaaliluokka

Opettajan opas / Teacher guidelines

Opiskelijan opas / Student guidelines

LaY Opettaja / LaY Opiskelija

KUVA Go to G Suite (student)

Go to G Suite (staff)

Instructions
KUVA Go to O365

Instructions (kirjautuminen)
Ohjeet (o365 videot)
KUVA Go to ePakki

KUVA Go to Blog

Instructions
KUVA Go to Exam

Instructions
edu.Flinga.Fi

eOppimispalvelut.padlet.org

KUVA Ota haltuun
ON-CALL SUPPORT PERSON   
Lääperi Janne (Varattuna)
Anttila Kristiina

Send mail to eOppimispalvelut
eoppimispalvelut@lapinamk.fi

RESULT OF SEMESTER FEEDBACK
RESULT OF SEMESTER FEEDBACK

FAILURE DATA
TIMETABLE AND SUPPORT PERSON
Clock Järjestäjä Support
lokakuu
42 ke 16.10.2019 10:00 - 14:00 LAY EI TIEDOSSA
kv-maisteriohjelman opiskelijoiden kanssa graduseminaari   Marjaana Kangas
Lääperi
  ke 16.10.2019 14:15 - 17:00 LAY EI TIEDOSSA
Kulttuurihistorian perusopinnot UKUL1101  Pilvikki Lantela
Hyrkäs
  ke 16.10.2019 16:30 - 19:00 LAY YMAR1102_2019_SYKSY
Kuluttajakäyttäytyminen  Marko Rintala
Hyrkäs
  ke 16.10.2019 16:30 - 19:45 LAPIN AMK RA72H18KB
Päivystys- ja vastaanottohoitotyö  Heidi Jaakola
Hyrkäs
  ke 16.10.2019 16:30 - 20:30 LAY YLAS1101_2019_SYKSY
Kirjanpito ja tilinpäätös  Jyrki Paukku
Hyrkäs
  ke 16.10.2019 17:00 - 21:00 LAY YLAS1103_2019
Johdon laskentatoimen perusteet  Mattias Häyry
Hyrkäs


RECOMMENDED SITES
- Vocational college
- Upcoming courses
- Introduction
- Personnel


RECOMMENDED SITES
- WinhaWille (ktamk)
- SoleOps
- Weekly eTips
- Pakkasraja


RECOMMENDED SITES
- University of Lapland
- ADP Services
- Virtual Learning
- Support Services
- Intranet (Staff)