KUVA KUVA
TYÖVÄLINEET
KUVA Siirry Moodleen

Siirry Open Moodleen

Opas
KUVA Adobe Connect virtuaaliluokka

Opettajan opas / Teacher guidelines

Opiskelijan opas / Student guidelines

LaY Opettaja / LaY Opiskelija

KUVA Siirry G Suite (opiskelija)

Siirry G Suite (staff)

Ohjeet
KUVA Siirry O365

Ohjeet (kirjautuminen)
Ohjeet (o365 videot)
KUVA Siirry ePakkiin - Työkaluja oppimisprosesseihin

KUVA Siirry Blogiin

Ohjeet
KUVA Siirry Exam

Ohjeet
edu.Flinga.Fi

eOppimispalvelut.padlet.org

KUVA Ota haltuun
PÄIVYSTÄVÄ TUKIHENKILÖ   
Rousu Sakari
Hyrkäs Stina (Varattuna)
Nijbakker Paul
Kenttä Matti
Lääperi Janne
Mehtälä Marko (Varattuna)
Rautiainen Tanja
Anttila Kristiina

eOppimispalvelut sähköposti
eoppimispalvelut@luc.fi

LUKUKAUSIPALAUTTEEN TULOKSET
LUKUKAUSIPALAUTTEEN TULOKSET

HÄIRIÖTIEDOTE
LUKUJÄRJESTYS JA LUENNON TUKIHENKILÖT
Kello Järjestäjä Tukihenkilö
maaliskuu
14 ti 31.3.2020 08:00 - 09:30 LAPIN AMK K52K19S
Matematiikan ja fysiikan työkalut   Laila Kaikkonen
Anttila
  ti 31.3.2020 08:00 - 11:45 LAPIN AMK KA71S17S
Yhteiskunnan muutos ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen   Seija Järvi
Voitto Kuosmanen
Anttila
  ti 31.3.2020 08:15 - 09:45 LAPIN AMK R75F19S
R75F19SA
R75F19SB
Yksilön toiminnan ja liikkumisen edellytysten tunnistaminen   Anne Immonen
Anttila
  ti 31.3.2020 09:00 - 12:00 AOLAPPIA Y-JET 2019
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto  Tuomas Mikkonen
Anttila
  ti 31.3.2020 09:00 - 15:45 REDU EI TIEDOSSA
Kasvun ja osallisuuden edistäminen  Ei tiedossa
Anttila
  ti 31.3.2020 09:15 - 10:45 LAY XAKA0103
Tutkimuskirjoittaminen 1/20  Katariina Uljas-Rautio
Anttila
  ti 31.3.2020 09:45 - 11:15 LAPIN AMK K52K18S
AC/Moodle: Tehokas tuotantoympäristö   Arja Kotkansalo
Anttila
  ti 31.3.2020 10:00 - 14:00 LAY MUU RYHMÄ
HAJO1201 Toimintaympäristö ja strategia 5 op  Timo Aarrevaara
Anttila
  ti 31.3.2020 10:00 - 14:00 LAY EI TIEDOSSA
OTM0013B Projektiopinnot, Rikosoikeus 2020   Minna Kimpimäki
Anttila
  ti 31.3.2020 10:00 - 14:00 LAY MUU RYHMÄ
UKUV0621  Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu  Elisa Alaluusua
Kalle Lampela
Tom Engblom
Anttila
  ti 31.3.2020 10:00 - 15:00 REDU EI TIEDOSSA
KASOS  Ei tiedossa
Anttila
  ti 31.3.2020 10:15 - 11:45 LAPIN AMK R81M17S
R81M18S
R81M19S
Perusharjoittelu R81ML61OJ-19005  Matti Liimatta
Minna Sipponen
Anttila
  ti 31.3.2020 10:15 - 11:45 LAPIN AMK R81D17S
RKV81D20K
Staged Experience Design   Petra Paloniemi
Anttila
  ti 31.3.2020 10:15 - 11:45 LAPIN AMK R75F19S
R75F19SA
R75F19SB
Yksilön toiminnan ja liikkumisen edellytysten tunnistaminen   Anne Immonen
Anttila
  ti 31.3.2020 10:15 - 11:45 LAPIN AMK R51R17S
Ympäristögeotekniikka   Janne Poikajärvi
Anttila
  ti 31.3.2020 11:45 - 14:00 LAPIN AMK K53S18S
Lämpöoppi, värähtely- ja aalto-oppi LAB  Laila Kaikkonen
Anttila
  ti 31.3.2020 12:00 - 14:00 LAY HAJO1202
HAJO1202 Henkilöstön ja työvoinnin johtaminen  Hanna Vakkala
Ilkka Salmi
Anttila
  ti 31.3.2020 12:15 - 13:45 LAY XAKA0103
Tutkimuskirjoittaminen 1/20  Katariina Uljas-Rautio
Anttila
  ti 31.3.2020 12:15 - 15:15 LAPIN AMK T42D17S
NY Entrepreneurship   Timo Puukko
Anttila
  ti 31.3.2020 12:30 - 14:00 LAPIN AMK R81M17S
RA81M18K
Opinnäytetyön toteutusvaihe   Heidi Minkkinen
Marja Lempiäinen
Matti Liimatta
Mervi Angeria
Sisko Häikiö
Anttila
  ti 31.3.2020 12:30 - 15:45 LAPIN AMK KA71S17S
Esimiestyön ja hyvän hallintokäytännön osaaminen   Leila Nisula
Anttila
  ti 31.3.2020 12:30 - 16:00 LAPIN AMK R31L18SA
Palvelutuotteen markkinointiosaaminen   Tuija Kuisma
Anttila
  ti 31.3.2020 13:00 - 16:00 LAY EI TIEDOSSA
MEDU3101  Marja-Riitta Maasilta
Anttila
  ti 31.3.2020 13:00 - 17:00 LAY UKUL1103
UKUL1103 Historia ja fiktio 2020  Piia Kenttälä
Rousu
  ti 31.3.2020 14:30 - 18:00 LAPIN AMK RA72H18K
Ikääntyneen toimintakyvyn tukeminen    Tarja Pykäläinen
Rousu
  ti 31.3.2020 16:00 - 20:30 LAY HAJO1102 HÄME KYO
Johdatus liiketoimintaan globaalissa taloudessa  Susan Meriläinen
Rousu
  ti 31.3.2020 16:30 - 19:00 LAPIN AMK R51M18S
RA51M18S
Ruotsin aktivointi   Päivi Saari
Rousu
  ti 31.3.2020 17:00 - 18:30 LAPIN AMK RA72H20K
Ammatillinen vuorovaikutus ja eettisyys   Paula Korteniemi
Rousu
  ti 31.3.2020 17:00 - 19:30 LAPIN AMK K52K17S
KA52K17S
KAIVOS19
Open Pit Mining   Juha Vesa
Rousu
  ti 31.3.2020 17:00 - 20:00 LAPIN AMK T26K17S
T31L17S
T31L18K
T42T17S
TA42T18K
Innovaatiot ja yrittäjyys   Timo Puukko
Rousu
  ti 31.3.2020 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KA52K17S
Svenska för maskiningenjör   Raija Lummi
Rousu
  ti 31.3.2020 17:00 - 20:15 LAPIN AMK KM53S20K
Sähkövoimatekniikka   Kari Kenttä
Rousu
  ti 31.3.2020 17:00 - 20:45 LAPIN AMK TA42T20K
IT infrastruktuurin kehittämisprojekti   Marko Leinonen
Rousu
  ti 31.3.2020 17:00 - 20:45 LAPIN AMK TA31L18S
Liiketoiminnan kansainvälistämisen suunnittelu ja toteutus   Nelly Korteniemi
Nelly Korteniemi
Rousu
  ti 31.3.2020 17:15 - 18:45 LAPIN AMK RA51M17S
Data Analysis for GIS and Remote Sensing   Sami Porsanger
Rousu
  ti 31.3.2020 17:15 - 18:45 LAPIN AMK RA31L20K
Liiketoiminnan juridiikka   Tia Lämsä
Rousu
  ti 31.3.2020 17:15 - 19:30 LAPIN AMK RA51R18S
Rakennusfysiikka   Matti Moilanen
Rousu
  ti 31.3.2020 17:15 - 19:45 LAPIN AMK RA51R17S
Arktinen rakentaminen   Janne Poikajärvi
Rousu
  ti 31.3.2020 17:15 - 19:45 LAPIN AMK RM51M19S
Kiinteistö- ja ympäristölainsäädäntö   Tommi Uusimäki
Rousu
  ti 31.3.2020 17:15 - 19:45 LAPIN AMK RM51R19S
Mekaniikka ja lujuusoppi   Lauri Saarelainen
Rousu
  ti 31.3.2020 17:15 - 20:30 LAPIN AMK RA51M19S
Maanmittaustekniikan fysiikka   Minna Korhonen
Rousu
  ti 31.3.2020 17:15 - 20:30 LAPIN AMK RA51R19S
Talo- ja energiatekniikka   Maria Tikka
Rousu
  ti 31.3.2020 17:15 - 20:30 LAPIN AMK RA31L19K
Verotus   Petri Kumpu
Rousu
  ti 31.3.2020 19:00 - 20:30 LAPIN AMK RA31L20K
Ideasta liiketoimintaa   Sini Turpeenniemi
Rousu